11 באוקטובר 2012

צילומים של סיפון מעבורת החלל אנדבור לפני שכובתה בפעם האחרונה.