09 באוקטובר 2012

מיצג מעניין שהותקן לאחרונה במרכז האומנויות ברביקן שבלונדון – חדר שיורד בו גשם כל הזמן, חוץ מאיפה שעומדים אנשים. יש מצלמות תלת-מימד שמזהות איפה עומדים המבקרים במיצג, והגשם פשוט לא יורד שם.

הפחד של המין האנושי מקצת מים מגיע לשיאים חדשים.