06 באוקטובר 2012

אחד הטקסים הדתיים המשמעותיים בהם נכחתי בילדותי היה כשבן-דוד שלי היה נושף עד כדי היפרונטילציה בתוך הקסטות של הנינטנדו בכדי לגרום למשחקים כושלים לעבוד.

מחקר שנערך לאחרונה מראה שלמעשה, לטווח הארוך, הנשיפה הזו היא אמונה טפלה שעושה רק נזק. אני בהלם.