29 בספטמבר 2012

כאן אכתוב משהו כללי שכזה.

בינתיים, שיר הנושא של הבלוג: